Καλάθι

Όροι χρήσης

1) Το παρόν συνιστά συμφωνητικό, που συνάπτεται μεταξύ εσάς (εις το εξής πελάτης/ χρήστης του ιστοχώρου) και της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “familycloset ” και διακριτικό τίτλο “familycloset”, με έδρα την Ναύπακτο, επί της οδού Ίλαρχου Τζαβέλλα 102 κατόχου και διαχειρίστριας του παρόντος ιστοχώρου www.familycloset.gr (εις το εξής familycloset.gr)

2) Ο πελάτης/ χρήστης του familycloset.gr οφείλει να διαβάσει με προσοχή το παρόν και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους κάτωθι γενικούς όρους, που ρυθμίζουν την περιήγηση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοχώρου, καθώς η περαιτέρω χρήση, περιήγηση και είσοδος στον ιστοχώρο www.familycloset.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας (e-shop), η χρήση των όποιων υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού, η πραγματοποίηση όποιας συναλλαγής μέσω αυτού συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών, με την επιφύλαξη παντός εν γένει νόμιμου δικαιώματος του πελάτη/χρήστη.

3) Το familycloset.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς το παρόν στο σύνολό του ή ως προς ορισμένους μόνο όρους του ανά πάσα στιγμή άνευ άλλου τινός και κάθε τροποποίηση είναι ισχυρή από τη δημοσίευσή της, δηλαδή την ανάρτησή της στον παρόντα ιστοχώρο. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η όποια τροποποίηση ή αλλαγή όρων δεν ισχύει για παραγγελίες, που ήδη έχει κάνει ο πελάτης/χρήστης.

4) Οι όροι του παρόντος ενημερώθηκαν οριστικώς την 01/03/2016

Α. Ορισμοί· Ιστοχώρος/site: ο παρών διαδικτυακός τόπος www.familycloset.gr ως σύνολο επιμέρους ιστοσελίδων.

Αγοραστής: κάθε πελάτης/χρήστης που εκδηλώνει ενδιαφέρον προς αγορά για ένα προϊόν, που παρουσιάζεται στον ιστοχώρο και που προβαίνει στην παραγγελία/ηλεκτρονική αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος μέσω αντικαταβολής ή άλλου ρητώς αναγραφόμενου τρόπου πληρωμής.

Εγγραφή: η αίτηση του πελάτη/χρήστη προς εμάς για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο familycloset.gr

Β. Υπηρεσίες ιστοχώρου/ Διαδικασία & Όροι Αγορών μέσω του e-shop: Ο ιστοχώρος www.familycloset.gr είναι μια διαδικτυακή τοποθεσία μέσω της οποίας γίνεται η προώθηση, η έκθεση, η περιγραφή και ανάλυση, η διαφήμιση και η πώληση προϊόντων της εταιρείας μας (e-shop).


Επωνυμία : ΜΠΑΝΙΑ Χ. ΚΑΙ Θ. Ο.Ε

Διεύθυνση 

Έδρα: Τζαβέλλα 104 , Ναύπακτος 

Υποκατάστημα : Τζαβέλλα 102 , Ναύπακτος

Τ.Κ: 30300 Τηλ: 26340 24034

Α.Φ.Μ. : 800743448

Αρ. ΓΕΜΗ: 139265212000